Danh mục và thông tin cơ bản

1. Thời hạn khoản vay

margin loan term
Thời hạn tối đa cho 1 khoản vay 03 tháng
Gia hạn khoản vay Tối đa thêm 1 kỳ 3 tháng

2. Lãi suất cho vay Giao dịch Ký quỹ

  • Lãi suất thông thường 12% / năm
  • Lãi suất quá hạn 150% lãi suất cho vay thông thường

3. Phương thức gọi bổ sung tài sản đảm bảo

Gửi tin nhắn SMS hoặc gọi điện thoại theo thông tin Quý Khách hàng đã đăng ký trong Hợp đồng Giao dịch Ký quỹ.

4. Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ

List margin
Ngày Danh mục chứng khoán ký quỹ Tải về