Chuyển tiền

Nhà đầu tư có nhu cầu chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng đứng tên mình có thể chọn thực hiện 1 trong 2 phương thức sau:

  • Làm yêu cầu chuyển khoản tại quầy; hoặc
  • Làm yêu cầu chuyển khoản trực tuyến qua website Công ty (Xem thêm hướng dẫn thực hiện tại mục Hướng dẫn giao dịch trực tuyến qua website).
Ghi chú:

* Phí chuyển khoản theo biểu phí của ngân hàng.