Quản lý tài sản

Công ty có đội ngũ chuyên viên được đào tạo chuyên sâu và hệ thống giao dịch quản lý tài sản riêng biệt giúp nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm trong việc ủy thác tài sản.

Với dịch vụ này, nhà đầu tư có thể hoàn toàn chủ động thiết lập cơ cấu danh mục đầu tư  hoặc thông qua các chuyên gia tư vấn của Công ty để được hỗ trợ xây dưng và quản lý tài sản của mình một cách hiệu quả nhất.