Môi giới Khách hàng cá nhân

Công ty cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu khác biệt của từng nhà đầu tư cá nhân. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn kinh nghiệm và tâm huyết, Quý nhà đầu tư sẽ được tận tình hướng dẫn các thủ tục, qui trình, dịch vụ giao dịch chứng khoán toàn diện và được đơn giản hóa thủ tục tối đa, mang lại sự tiện lợi và hài lòng cho Nhà đầu tư.

Hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty bao gồm:

  • Mở tài khoản giao dịch chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Nhận và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng
  • Tư vấn đầu tư
  • Các dịch vụ hỗ trợ tài chính như: ứng trước, ký quỹ...
Xem chi tiết dịch vụ tại danh mục Hỗ trợ hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng
Hồ Chí Minh: (+84) 8 3910 2222 / Hà Nội: (+84) 4 6273 0541 để được hướng dẫn thêm.