Việt Nam

Mirae Asset Global Investments (Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh)

Mirae Asset Global Investments mở Văn phòng Đại diện Việt Nam vào năm 2006.

Văn phòng đại diện thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn vốn và thu nhập cố định cho các quỹ quản lý tài sản của Mirae Asset tại Việt Nam và bước đầu đã tạo dựng được một chỗ đứng quan trọng cho việc thực hiện các dự án đầu tư thay thế khác nhau của chúng tôi trong khu vực.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện trong khu vực ASEAN thông qua Việt Nam để tối ưu hóa các cơ hội cho nhà đầu tư.

Thông tin liên hệ

Mirae Asset Global Investments - HCM Representative Office

Saigon Royal Building, 7th Floor, 91 Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Tel : 84-08-3824-8229