Hàn Quốc

Mirae Asset Global Investments

Mirae Asset Global Investments được thành lập vào năm 1997 và được công nhận là đơn vị tiên phong trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính Hàn Quốc.

Mirae Asset Global Investments là đơn vị chủ lực quản lý tài sản của Mirae Asset Financial Group và thực hiện đầu tư trọng điểm vào các thị trường mới nổi. Chúng tôi làm việc trên toàn bộ nền tảng dịch vụ tài chính của chúng tôi để tạo ra những lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Thông qua vai trò là chuyên gia của thị trường mới nổi với quan điểm toàn cầu, chúng tôi theo đuổi sự ưu tú trong quản lý đầu tư để giúp khách hàng của chúng tôi đạt được mục tiêu dài hạn

TIGER ETFs

TIGER ETFs ra đời năm 2006 khi Mirae Asset Global Investments ra mắt sản phẩm ETF đầu tiên dưới thương hiệu Tập đoàn.

Chúng tôi đã liên tục giới thiệu và quản lý một loạt các sản phẩm ETF mới vào thị trường Hàn Quốc bao gồm ETFs toàn cầu, ngành, khu vực, ETFs chủ đề.

Mặc dù số lượng các nhà cung cấp ETFs ngày càng tăng, chúng tôi vẫn đi đầu trong việc phổ cập ETFs đến cộng đồng nhà đầu tư và thúc đẩy thị trường ETF trong nước.

Thông tin liên hệ

Mirae Asset Global Investments

East Tower 36F, Mirae Asset Center 1 Bldg, 67, Suha-dong, Jung-gu, Seoul, Korea (100-210)

Tel : 82-2-3774-2222
E-mail : ContactUs.Korea@MiraeAsset.com
Website : investments.miraeasset.com

TIGER ETFs

East Tower 36F, Mirae Asset Center 1 Bldg, 67, Suha-dong, Jung-gu, Seoul, Korea (100-210)

Tel : 82-2-3774-2297
E-mail : gmsd@miraeasset.com
Website : www.tigeretf.com/eng/index.do