Ấn Độ

Mirae Asset Global Investments (India)

Mirae Asset Global Investments (India) được thành lập vào năm 2007 nhằm phát triển các cơ hội đầu tư tại quốc gia đang phát triển nhanh này.

Đội ngũ chuyên gia đầu tư có hai chức năng chính: cung cấp các cơ hội đầu tư cho các khách hàng trong nước và cung cấp các nghiên cứu cơ bản cho các khách hàng có nhu cầu đầu tư vào thị trường Ấn Độ.

Chúng tôi đã xây dựng được một giỏ sản phẩm mạnh mẽ và khác biệt để phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức và sẽ nỗ lực để đi đầu trong quản lý đầu tư.

Thông tin liên hệ

Mirae Asset Global Investments (India)

Unit No. 606, 6th Floor, Windsor Building Off. C.S.T Road, Vidyanagari Marg. Kalina, Sanatacruz (East), Mumbai, 400 098, India

Tel : 91-22-6780-0300
E-mail : ContactUs.India@MiraeAsset.com
Website : investments.miraeasset.co.in