Hồng Kông

Mirae Asset Global Investments (Hong Kong)

Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) được thành lập vào năm 2003 và giữ vai trò trung tâm tại châu Á cho Mirae Asset Global Investments.

Chúng tôi quản lý các sản phẩm vốn đầu tư vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm các quỹ đầu tư theo quốc qua hoặc theo khu vực. Văn phòng của chúng tôi cũng là trung tâm phân phối cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có trụ sở tại khu vực Đại Trung Quốc và Đông Nam Á.

Từ vị trí chiến lược của chúng tôi ở Hồng Kông, chúng tôi cố gắng cung cấp đến các nhà đầu tư trên toàn thế giới các sản phẩm vốn xuyên Châu Á tốt nhất và các quỹ thu nhập cố định của thị trường mới nổi và toàn cầu.

Horizons Exchange Traded Funds

The Horizons Exchange Traded Funds, một thương hiệu của Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) ra mắt quỹ ETF đầu tiên của mình trong 2011.Chúng tôi dành tặng các sản phẩm ETFs tiết kiệm chi phí đặc biệt và nhóm ETFs trọng tâm Châu Á cho các khách hàng của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội đầu tư hiệu quả trên toàn thế giới, tăng cường khả năng đổi mới và tạo ra sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của các nhà đầu tư của chúng tôi ở Hồng Kông.

Thông tin liên hệ

Mirae Asset Global Investments (Hong Kong)

Level 15, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East

Tel : 852-2295-1500
E-mail : ContactUs.HongKong@MiraeAsset.com
Website : investments.miraeasset.com.hk

Horizons Exchange Traded Funds

Level 15, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hong Kong, HK

Tel : 852-2295-1500
E-mail : etf@horizonsetfs.com.hk
Website : www.horizonsetfs.com.hk