Trung Quốc

Mirae Asset Global Investments – Văn phòng đại diện Thượng Hải

Mirae Asset Global Investments có sự hiện diện tại ba văn phòng địa phương ở Trung Quốc, phục vụ nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Văn phòng đại diện của chúng tôi ở Thượng Hải được thành lập vào năm 2007. Tiếp đến là Mirae Asset YiCai Investment Consulting mở cửa hoạt động vào năm 2009. Mirae Asset Huachen Fund Management, công ty liên doanh của chúng tôi với một công ty ủy thác địa phương, bắt đầu hoạt động vào năm 2012.

Văn phòng đại diện Thượng Hải của chúng tôi chịu trách nhiệm cho các dự án bất động sản ở Trung Quốc, đặc biệt là the landmark Mirae Asset Shanghai Tower. Mirae Asset YiCai Investment Consulting cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn toàn cảnh về cảnh quan tài chính địa phương ở Trung Quốc đại lục cũng như dẫn đầu hoạt động QFII của chúng tôi tại đây. Mirae Asset Huachen Fund Management, đơn vị liên doanh của chúng tôi với một nhà quản lý quỹ địa phương, không ngừng tìm hiểu để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư địa phương ở Trung Quốc.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận với các nguồn vốn và thị trường bất động sản tại Trung Quốc thông qua các phương tiện tài chính khác nhau.

Thông tin liên hệ

Mirae Asset Global Investments (China)

5th Floor, Mirae Asset Tower, 166 Lujazui Ring Road, Pudong, Shanghai, Trung Quốc, 200120

Tel : 86-21-3135-2088

Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd

Tel : 86-21-26066812
E-mail : miraechina@hcmiraeasset.com

YiCai Investment Consulting

Tel : 86-21-3135-2083
E-mail :ContactUs.Shanghai@MiraeAsset.com