Úc

BetaShares Capital Ltd.

BetaShares là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các quỹ ETF và các quỹ giao dịch ASX khác tại Úc, gia nhập Mirae Asset Global Investments vào năm 2011.

BetaShares xác định mục tiêu phổ cập cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng về lợi thế của việc đầu tư vào quỹ ETF và các thị trường tài chính nói chung theo đúng cam kết luôn tạo ra những sản phẩm mới cho khách hàng của mình.

Mục tiêu của BetaShares là mở rộng mọi khả năng đầu tư cho các nhà đầu tư thông qua việc cung cấp các sản phẩm giao dịch hoán đổi cho phép các nhà đầu tư chủ động thực hiện chiến lược đầu tư của họ một cách dễ dàng.

Thông tin liên hệ

BetaShares Exchange Traded Funds (Australia)

50 Margaret Street, Sydney, New South Wales, 2129 Australia

Tel : 61-2-9290-6888
E-mail : info@betashares.com.au
Website : www.betashares.com.au