Mỹ

Mirae Asset Global Investments (USA)

Được thành lập vào năm 2008, Mirae Asset Global Investments (USA) là một công ty tư vấn đầu tư cam kết cung cấp cho khách hàng các cơ hội đầu tư trên thế giới thông qua mạng lưới truy cập toàn cầu.

Chúng tôi tập trung vào các thị trường mới nổi và năng động, hoàn thiện chiến lược trong tâm Châu Á thông qua kinh nghiệm và sự hiện diện của chúng tôi ở các thị trường mới nổi để cung cấp danh mục đầu tư có tính thuyết phục cao và hiệu suất dài hạn chất lượng. Mục đích của chúng tôi là cung cấp các giải pháp phù hợp thông qua việc sử dụng các quỹ tương hỗ cá nhân và các tài khoản riêng biệt của nhà đầu tư tổ chức và tập trung vào chuyên môn tại thị trường mới nổi của chúng tôi.

Horizons ETFs Management (USA)

Được thành lập vào năm 2012, Horizons ETFs Management (USA) LLC (“Horizons ETFs”) là một tổ chức tư vấn đầu tư hoạt động hỗ trợ tư vấn cho các giao dịch sản phẩm Horizons trên thị trường chứng khoán New York (NYSE: HSPX).

Chúng tôi cố gắng cung cấp các giải pháp ETF sáng tạo cho khách hàng của chúng tôi hướng đến giao dịch chỉ số thông qua việc liên tục xây dựng các danh mục phù hợp gồm nhiều tập hợp ngành nghề, khu vực. Mục tiêu của chúng tôi là vốn hóa trên sự mở rộng các sản phẩm ETFs và thể hiện cam kết của chúng tôi với các nhà đầu tư tại thị trường Mỹ.

Thông tin liên hệ

Mirae Asset Global Investments (USA)

1350 Avenue of the Americas, 33rd Floor, New York, NY, 10019, USA

Tel : 1-212-205-8300
E-mail : ContactUs.US@MiraeAsset.com
Website : investments.miraeasset.us

Horizons ETFs Management (USA)

1350 Avenue of the Americas, 33rd Floor, New York, NY, 10019, USA

Tel : 1-212-205-8381
E-mail : jcunningham@horizonsetfs.com
Website : us.horizonsetfs.com