Mạng lưới toàn cầu

Mirae Asset vinh dự là một tổ chức toàn cầu có nguồn gốc từ châu Á và
hiện diện tại hầu hết các thị trường mà chúng tôi tham gia đầu tư.

Hiện nay, Mirae Asset đã mở rộng sự hiện diện ra ngoài các thị trường vốn của khu vực Châu Á Thái Bình Dương để vươn đến các thị trường phát triển lớn trên toàn cầu. Văn phòng của chúng tôi có mặt tại các vị trí chiến lược ở 12 quốc gia, từ Hồng Kông, Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ đến Anh. Mạng lưới văn phòng toàn cầu rộng khắp giúp chúng tôi đa dạng hóa thành công các rủi ro trong danh mục đầu tư cũng như nhận diện và bảo toàn các khoản lợi nhuận tương lai.

Cùng khám phá các khu vực có sự hiện diện các văn phòng của chúng tôi để được trải nghiệm những sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các khách hàng của mình.