Nguyên tắc đầu tư

Nguyên tắc của chúng tôi là lời hứa của chúng tôi

Nguyên tắc đầu tư của Mirae Asset luôn nhất quán. Tất cả nhân viên Mirae Asset đều phải hiểu biết tường tận về các nguyên tắc đầu tư và đưa vào triển khai thực hiện cho tất cả các hoạt động kinh doanh. Nguyên tắc đầu tư của chúng tôi là một lời hứa đối với các khách hàng và được tuân thủ tuyệt đối mọi lúc mọi nơi.

Mirae Asset hướng đến các công ty có năng lực cạnh tranh bền vững

Tại Mirae Asset, chúng tôi tìm kiếm các công ty với năng lực cụ thể – chẳng hạn như thị phần chỉ huy (commanding), lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ, mô hình kinh doanh khác biệt, tính minh bạch cao và sự dẫn đầu. Chúng tôi tin rằng những công ty này sẽ duy trì năng lực cạnh tranh ổn định và liên tục trong việc tăng trưởng lợi nhuận Mirae Asset có niềm tin rằng giá cổ phiếu sẽ hội tụ với mức tăng trưởng lợi nhuận và dòng tiền (subsequent cash flow).

Mirae Asset đầu tư với tầm nhìn dài hạn

Một tầm nhìn dài hạn là chìa khóa khi quyết định đầu tư vào một công ty có năng lực cạnh tranh bền vững. Mặc dù giá cổ phiếu có thể biến động trong ngắn hạn nhưng biến động giá trong dài hạn là động lực chính trong sự tăng trưởng lợi nhuận. Đầu tư vào những công ty có năng lực cạnh tranh và khả năng tạo ra dòng tiền ổn định là yếu tố cốt lõi của đầu tư dài hạn tại Mirae Asset.

Mirae Asset đánh giá rủi ro đầu tư trong tương quan với lợi nhuận kỳ vọng

Tại Mirae Asset mỗi rủi ro đầu tư phải được đánh giá đồng thời với lợi nhuận kỳ vọng. Định giá, khả năng thanh toán và quản trị doanh nghiệp phải được liên tục giám sát để phát triển những rủi ro tiềm ẩn trong năng lực cạnh tranh dài hạn của công ty. Đây là mục tiêu của chúng tôi để hạn chế những rủi ro trong việc đầu tư. Bộ phận quản lý rủi ro của chúng tôi luôn theo dõi để đảm bảo đầu tư thực tế luôn tuân thủ các nguyên tắc đầu tư.

Mirae Asset đề cao cách làm việc theo nhóm để ra quyết định

Sự sáng tạo trong danh mục đầu tư và sự thành công trong quản lý đầu tư của Mirae Asset đạt được thông qua cách làm việc theo nhóm để ra quyết định với các cuộc thảo luận sâu rộng và một cam kết vững chắc để tuân thủ các nguyên tắc và quy trình đầu tư của chúng tôi.