Sức mạnh cốt lỗi

Bảo hiểm toàn cầu là nguồn gốc của thị trường mới

Bắc nguồn từ Châu Á, Mirae Asset đã tạo ra một mạng lưới toàn cầu với việc tập trung cụ thể vào những thị trường mới nổi. Mạng lưới toàn cầu này giúp chúng tôi tận dung hiệu quả được những cơ hội đầu tư tại những thị trường cụ thể. Vì vậy, chúng tôi có thể đáp ứng liên tục những nhu cầu đầu tư của khách hàng.

Đầu tư đa dạng

Mirae Asset phấn đấu để cung cấp các sản phẩm sáng tạo và giải pháp trên vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định, ETF và các khoản đầu tư thay thế thông qua một tập hợp đa dạng của các phương tiện đầu tư.

Quản lý tài sản độc lập

Ở Mirae Asset, quản lý tài sản là vấn đề được coi trọng nhất trong việc kinh doanh của chúng tôi và sự độc lập của chúng tôi giúp chúng tôi tập trung vào những gì là tốt nhất. Chúng tôi không gắn với bất cứ tập đoàn tài nào và năng lực để tạo ra sự khác biệt dẫn đầu các sản phẩm đầu tư thì không bị ràng buộc bởi trách nhiệm bất kỳ của tổ chức nào.

Đầu tư nghiên cứu định hướng

Nghiên cứu là giá trị cốt lõi trong việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi nhận thức được đây là yếu tố quan trọng trong sự thành công của đầu tư dài hạn. Việc mở rộng khả năng nghiên cứu cùng với sự hiện diện trên thị trường mới nổi giúp tạo ra sự khác biệt trong tầm nhìn của chúng tôi. Hơn thế nữa, với quy mô của chúng tôi đưa chúng tôi đến với những thị trường tốt nhất và cùng với sự hiểu biết sâu sắc, chúng tôi tân dụng liên tục để đánh giá và đưa ra những quyết định đầu tư một cách đội lập

Quản lý rủi ro và sự tuân thủ

Thành công các hoạt động của Mirae Asset được tạo ra dựa vào sự quản lý rủi ro chặt chẽ và sự tuân thủ. Quy trình quản lý rủi ro của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo chất lượng và kết quả nhất quán, được xây dựng trong dài hạn.

 1. Xác định các yếu tố rủi ro
  & Thiết lập chính sách
  kiểm soát rủi ro

  • Xác định các yếu tố rủi ro để đánh giá rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, v.v và thiết lập các chính sách kiểm soát rủi ro đa dạng
  • Nghiên cứu và thiết lập chỉ dẫn về đầu tư
  • Phân tích các yếu tố rủi ro tại giai đoạn phát triển sản phẩm
 2. Kiểm soát &
  Trao đổi

  • Kiểm soát các yếu tố rủi ro và khả năng phát sinh rủi ro
  • Phân tích năng lực và đánh giá rủi ro
  • Trao đổi với đội ngũ quản lý đầu tư và quản lý cấp cao
 3. Báo cáo &
  Quyết định

  • Báo cáo các vấn đề rủi ro và năng lực
  • Kiểm soát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị Rủi ro
  • Yêu cầu báo cáo vi phạm nếu có