Quản lý tài sản

Mirae Asset (Việt Nam) tham gia toàn diện các hoạt động kinh doanh chứng khoán. mirae asset buildings

Mirae Asset Securities (Vietnam) cung cấp dịch vụ quản lý tài sản toàn diện thông qua việc phân bổ tài sản đầu tư chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu cá nhân và sở thích của các khách hàng của chúng tôi.

Chuyên viên quản lý tài sản của chúng tôi đến từ các công ty quản lý quỹ đầu tư sẽ giúp tối ưu hóa danh mục đầu tư dựa trên các phân tích chuyên sâu về thị trường tài chính, luôn đảm bảo phân bổ tài sản phù hợp với sở thích và nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.