Tầm nhìn và Triết lý

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Chúng tôi coi trọng yếu tố con người và nắm bắt tương lai với tầm nhìn mở.

TẦM NHÌN

Khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường mới nổi với tầm nhìn toàn cầu, chúng tôi theo đuổi chiến lược quản lý đầu tư tối ưu giúp cho khách hàng đạt được mục tiêu dài hạn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐẶT LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG LÊN HÀNG ĐẦU

Sự thành công của khách hàng chính là thành công của chúng tôi. Chúng tôi hướng đến đồng hành lâu dài cùng khách hàng thông qua việc hỗ trợ khách hàng có được cuộc sống sung túc bằng các chiến lược đầu tư hiệu quả.

NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN

Chúng tôi đánh giá cơ hội một cách công bằng khách quan. Sự độc lập của chúng tôi sẽ giúp đảm bảo các quyết định của chúng tôi luôn phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

TINH THẦN TẬP THỂ

Chúng tôi phát triển trên sự tôn trọng mỗi cá nhân và niềm tin vào tập thể. Chúng tôi hướng đến tạo dựng một môi trường làm việc đề cao tính nhân văn và đạo đức, trong đó tài năng luôn được tưởng thưởng xứng đáng và cơ hội luôn chia đều cho tất cả các thành viên.

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Ý thức sâu sắc trách nhiệm của một công dân doanh nghiệp tốt, chúng tôi mong muốn góp phần tri ân cộng đồng và cam kết tiếp tục hỗ trợ các phát minh sáng kiến vì cộng đồng.

NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ

  1. 01. Mirae Asset định hướng đầu tư vào các công ty có năng lực cạnh tranh bền vững.
  2. 02. Mirae Asset định hướng đầu tư với tầm nhìn dài hạn.
  3. 03. Mirae Asset đánh giá rủi ro đầu tư trong tương quan với lợi nhuận kỳ vọng.
  4. 04. Mirae Asset đề cao cách tiếp cận nhóm trong việc ra quyết định.