PHÂN TÍCH

+

TIN THỊ TRƯỜNG

+

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

HOSE-INDEX
 

Loading..

HNX-INDEX
 

Loading..

UPCOM-INDEX
 

Loading..

DOW
 

Loading..

S&P500
 

Loading..

NASDAQ
 

Loading..

KOSPI
 

Loading..

Hang Seng
 

Loading..

Nikkei225
 

Loading..

BÁO CÁO NGÀNH-DOANH NGHIỆP

+

TIN MIRAE ASSET

+

THỐNG KÊ TOP 7

Mã CK Giá hiện tại +/- %Thay đổi K.Lượng
Mã CK Giá hiện tại +/- %Thay đổi Tỷ lệ tăng
Mã CK Giá hiện tại +/- %Thay đổi Tỷ lệ giảm
Mã CK Giá hiện tại +/- %Thay đổi Cao nhất
Mã CK Giá hiện tại +/- %Thay đổi Thấp nhất

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

Mirae Asset vinh dự là một tổ chức toàn cầu với sự hiện diện tại hầu hết các thị trường mà chúng tôi tham gia đầu tư. Cùng khám phá các khu vực có sự hiện diện các văn phòng của chúng tôi để trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các khách hàng của mình.

Mở tài khoản

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Customers are domestic individuals : table
Hồ sơ mở tài khoản cho Khách hàng cá nhân trong nước bao gồm
 • Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán (1 bản) Tải về
 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (2 bản) Tải về
 • Bản sao CMND (1 bản, không quá 15 năm)
 • Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật và bản sao CMND của người được ủy quyền (nếu có) (1 bản)
 • Thỏa thuận sử dụng tiện ích giao dịch chứng khoán (nếu có) (2 bản)

I. Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty. Hồ sơ bao gồm :

Customers are foreign individuals : table
Khách hàng chưa có mã số giao dịch chứng khoán
 • Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán (1 bản) Tải về
 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (2 bản) Tải về
 • Bản sao công chứng hộ chiếu (1 bản)
 • Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật và bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có) (1 bản)
 • Thỏa thuận sử dụng tiện ích giao dịch chứng khoán (nếu có) (2 bản)
 • Giấy đăng ký mã số giao dịch (1 bản)
 • Giấy ủy quyền cho Công ty thực hiện đăng ký mã số giao dịch
Ghi chú

* Ngoại trừ tài liệu bằng tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh đã được công chứng hoặc chứng thực theo pháp luật nước ngoài, tài liệu bằng các tiếng nước ngoài khác phải được dịch ra tiếng Việt bởi tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Khách hàng đã có mã số giao dịch chứng khoán
 • Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán (1 bản) Tải về
 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (2 bản) Tải về
 • Bản sao công chứng hộ chiếu (1 bản)
 • Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật và bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có) (1 bản)
 • Thỏa thuận sử dụng tiện ích giao dịch chứng khoán (nếu có) (2 bản)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (1 bản)

Trường hợp tất toán tài khoản tại thành viên lưu ký cũ: cần nộp thêm:

* Giấy đề nghị tất toán tài khoản tại thành viên lưu ký cũ (1 bản)

* Báo cáo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài (1 bản)

* Giấy ủy quyền cho Công ty báo cáo các thay đổi có liên quan (1 bản)

II. Mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại Ngân hàng ACB (đối với khách hàng nước ngoài không cư trú): Tham khảo thủ tục tại mục HỖ TRỢ

Customers are domestic institutions : table
Hồ sơ mở tài khoản cho Khách hàng tổ chức trong nước bao gồm
 • Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán (1 bản) Tải về
 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (2 bản) Tải về
 • Bản sao công chứng quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (1 bản);
 • Bản sao công chứng Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc / Giám đốc, Kế toán trưởng (nếu có);
 • Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện, người được ủy quyền (nếu có) (1 bản);
 • Thỏa thuận sử dụng tiện ích giao dịch chứng khoán (nếu có) (2 bản)

I. Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty. Hồ sơ bao gồm :

Customers are foreign institutions : table
Khách hàng chưa có mã số giao dịch chứng khoán
 • Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán (1 bản) Tải về
 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (2 bản) Tải về
 • Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp, xác nhận đã hoàn tất việc đăng ký kinh doanh; giấy phép thành lập tổ chức và chi nhánh tại Việt Nam (đối với chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam); hoặc Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hoặc Tài liệu khác theo hướng dẫn của TTLKCK;
 • Giấy chỉ định người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (1 bản).
 • Thỏa thuận sử dụng tiện ích giao dịch chứng khoán (nếu có) (2 bản)
 • Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (1 bản);
 • Giấy ủy quyền cho Công ty thực hiện đăng ký mã số giao dịch
Lưu ý

* Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ: một (01) bộ gốc và một (01) bộ sao.

Khách hàng đã có mã số giao dịch chứng khoán
 • Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán (1 bản) Tải về
 • Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (2 bản) Tải về
 • Bản sao công chứng Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Bản sao hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (1 bản)
 • Giấy ủy quyền và bản sao Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có) (1 bản).
 • Thỏa thuận sử dụng tiện ích giao dịch chứng khoán (nếu có) (2 bản)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (1 bản)

Trường hợp tất toán tài khoản tại thành viên lưu ký cũ: cần nộp thêm

* Giấy đề nghị tất toán tài khoản tại thành viên lưu ký cũ (1 bản);

* Báo cáo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài (1 bản);

* Giấy ủy quyền cho Công ty báo cáo các thay đổi có liên quan (1 bản)

II. Mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng lưu ký hoặc tại ngân hàng ACB (đối với khách hàng nước ngoài không cư trú) : Tham khảo thủ tục tại mục HỖ TRỢ